Tuyển dụng nhân viên là tăng ca

Mô tả công việc – Thực hiện lập và lưu giữ chứng từ kế toán theo quy định chế độ kế toán hiện hành. – Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ theo chế độ kế toán …

Tuyển dụng nhân viên là tăng ca Xem Tin