Nhựa Thảo Long

Âu cơm - Thìa Cơm

Showing all 4 results

 • Âu cơm - Thìa Cơm

  Âu Trung

  Kích thước : 19 * 8 (cm)

 • Âu cơm - Thìa Cơm

  thìa cơm Thái

  Kích thước : 20 * 7 (cm)

   

 • Âu cơm - Thìa Cơm

  Thìa cơm 02

  Kích thước : 20 * 7 (cm)

 • Âu cơm - Thìa Cơm

  Âu Đại

  Kích thước : 19 * 10 (cm)

Scroll to Top