CÔNG TY TNHH THẢO LONG

Địa chỉ: Miền Thủy Cơ, Phường Cửa Nam, Thành Phố Nam Định

Điện thoại: 03503 673957 – fax: 03503 673919

Điện thoại: 091 6957099

Điện thoại: 0915770089

Email: ctynhuathaolong@gmail.com

Website: https://nhuathaolong.com.vn